ბრიტანულ-ქართული სავაჭრო პალატა (BGCC) არის წამყვანი ბიზნეს ორგანიზაცია, რომელიც დაარსდა 2007 წლის მარტში ლორდ გოდფრი კრომველისა და მაკო აბაშიძის მიერ. ეს არის არაპოლიტიკური სავაჭრო ორგანო, რომელიც ხელს შეუწყობს ბიზნესის ზრდას და კონტაქტებს ყველა დონეზე ბრიტანეთსა და საქართველოში.