უძრავი ქონების საერთაშორისო ბაზარზე არსებული ახალი ტენდენციის თანახმად, მთელი მსოფლიოს დეველოპერები და არქიტექტორები თანმიმდევრულად გადადიან წერტილოვანი მშენებლობიდან მასშტაბური პროექტების რეალიზებაზე. ცდილობენ რა დაამკვიდრონ ისეთი ცნებები, როგორებიცაა „ცხოვრების ახალი სტილი“, „ხარისხიანი გარემო“, „ერთიანი ურბანული სივრცე მსგავსი ინიციატივით, 2011 წელს, საქართველოში, შემოვიდა აზერბაიჯანული კომპანია AS Group Investment, რომელმაც დააფუძნა შვილობილი კომპანია AS Georgia და 2012 წელს, დაიწყო საცხოვრებელი კომპლექსი Dirsi-ს მშენებლობა.