ადვოკატთა გუნდი 13 წლიანი უწყვეტი პროფესიული გამოცდილებით, კორპორატიული მმართველობა, საგანმანათლებლო მენეჯმენტი, ბიზნეს ტრანზაქციები და სამართალწარმოება; KMG- ის გუნდი უმაღლეს დონეზე აფასებს მაღალკვალიფიციურ პროფესიულ სტანდარტებს, ეთიკის ნორმებისა და მიუკერძოებლობის პრინციპებს, კონფიდენციალურობის და სხვა პროფესიონალურ პასუხისმგებლობებს, რომელიც აკისრიათ მათი კლიენტების, სასამართლოების და საზოგადოების წინაშე.

KMG- ის იურიდიული ფირმა აქტიურად უჭერს მხარს კავკასიის ბაზარზე ადგილობრივი და უცხოური ინვესტიციების განთავსებას რთული პროექტების დაწყებით.

ქეთევან ჯელაძე | თანამშრომლობის მმართველი პარტნიორი

მაია მესხი | თანამშრომლობის მმართველი პარტნიორი

KMG საქართველო | იურიდიული ფირმა