17 დეკემბერს დაფუძნდა საქციო საზოგადოება "თიბისი ბანკი". 

მისია

შევქმნათ შესაძლებლობები ადამიანებისთვის, იდეებისა და ბიზნესებისთვის (წარმატებისთვის)

ხედვა

ვიყოთ ციფრული (ფინანსური) სერვისების საუკეთესო მიმწოდებელი რეგიონში