უძრავი ქონების საბჭო

პასუხისმგებლიანი უძრავი ქონების საინვესტიციო საბჭო - საქართველო 

Property Council

- მშენებლობის და უძრავი ქონების სფეროში საუკეთესო ახლებური პრაქტიკების გაცნობა, დანერგვა და ხარისხის /პროფესიონალიზმის ამაღლების ხელშეწყობა

- მშენებლობის და უძრავი ქონების  სფეროში პასუხისმგებლიანი ინვესტიციების წახალისება და სფეროს მდგრადი განვითარების ხელშეწყობა, გარემოზე ზრუნვის და კომპანიების სოციალური პასუხისმგებლობის გაღვივების  გზით

- საგანანათლებლო ტრენინგების , ვორქშოფების , თემატური ფორუმების დაორგანიზება 

- უძარვი ქონების სფეროში მოღვაწე ადგილობრივი და საერთაშორისო კომპანიებისა და ინდივიდუალურ კონსულტანტთა დაკავშირება, გაერთიანება, ცოდნისა და გამოცდილების გაზიარება, პროფესიონალიზმისა და ეფექტიანობის გაზრდა.

- ასოციაციის წევრების ინტერესების ადვოკატირება სახელმწიფოსთან და სა სხვადასხვა უწყებებთან

- უძრავი ქონების ჰაბის www.propertygeorgia.ge  ს მეშვეობით და საერთაშორისო ასოციაციებთან თანამშრომლობის გზით  პოტენციური ინვესტორების მოზიდვა კომპანიებისთვის

- უცხოელ ინვესტორთა საინფორმაციო ტურების დაორგანიზება წევრი უძრავი ქონების  კომპანიებისთვის