აბასთუმანის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმა

აბასთუმანს უახლოეს მომავალში მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმა ექნება. დაბა აბასთუმნის მიწათსარგებლობის გენერალური და განაშენიანების რეგულირების გეგმის შედგენის მომსახურების სახელმწიფო შესყიდვა უკვე გამოცხადდა. მისი ღირებულება დაახლოებით 250 ათას ლარს შეადგენს.

სახელმწიფო შესყიდვაში წინადადებების მიღება 28 აგვისტოდან 31 აგვისტომდე გაგრძელდება. თავად მომსახურების გაწევის ვადა კი შეადგენს 190 კალენდარულ დღეს ხელშეკრულების გაფორმების თარიღის შემდგომი დღიდან.

გასაწევი მომსახურება ვის თავში ოთხ ეტაპს მოიცავს.

Subscribe
Subscribe to Our Newsletter to get
important News, Amazing Offers & Inside Scoops: