10 კითხვა რომელიც უნდა დასვათ ოფისის შერჩევისას

  1. რამდენად მოსახერხებელია ოფისის ლოკაცია თანამშრომლებისთვის?
  2. რამდენად მოსახერხებელია ოფისის ლოკაცია პარტნიორებისთვის და კლიენტებისთვის?
  3. კომპანიაში თანამშრომლების რაოდენობის ზრდის შემთხვევაში რამდენად გაქვთ გაფართოების პერსპექტივა?
  4. პარკირების საკითხი როგორ არის მოგვარებული?
  5. რამდენად შეესაბამება ოფისის /ბიზნეს ცენტრის იმიჯი თქვენი კომპანიის იმიჯს?
  6. საიჯარო და მომსახურების თანხის გარდა ხომ არ არის ფარული ხარჯები?
  7. როგორია ოფისის გარშემო - ინფრასტრუქტურა? (კვება, ტრანსპორტი, ველნეს კლუბი)
  8. რამდენად ხარისხიანად ხდება შენობის მოვლა-პატრონობა?
  9. არის თუ არა შენობაში დაცული უსაფრთხოების სტანდარტები?
  10. რამდენად განათებულია საოფისე ოთახები?

 

Subscribe
Subscribe to Our Newsletter to get
important News, Amazing Offers & Inside Scoops: