საცხოვრებელი უძრავი ქონების სექტორი ბათუმი: განსხვავებული პოტენციალი

          საცხოვრებელი უძრავი ქონების ბაზარი:

 • 2017 წელს ტრანზაქციების ჯამური ღირებულება მკვთრად გაიზარდა, მაღალი ზრდა შენარჩუნდა 2018 წელსაც;
 • 2019 წლის I კვარტალში წინა წლის I კვარტალთან შედარებით გაყიდვები არ გაზრდილა;
 • ტრანზაქციების დიდი ნაწილი ახალი ბულვარის მიმდებარე ტერიტორიაზე ფიქსირდება;
 • ტრანზაქციების დიდი ნაწილი ახალი აშენებულ შენობებზე მოდის;
 • ტრანზაქციების დიდი ნაწილი პრემიუმ და დაბალი სეგმენტის ბინებზე მოდის;
 • ტრანზაქციების დიდი ნაწილი შედარებით მცირე ზომის ბინებზე მოდის
 • მოლოდინები
 • წლის მანძილზე მოსალოდნელია ტრანზაქციების ზრდის გაგრძელება;
 • მოსალოდნელია გაყიდვებში ახალი აშენებული ბინების წილის ზრდა;
 • მოსალოდნელია გაყიდვებში პატარა ზომის ბინების წილის ზრდა

 

          მიწოდება
          მოკლე მიმოხილვა: 

 •  წინა წელთან შედარებით, 2018 წელს გაცემულ მშენებლობის ნებართვებში ზრდა დაფიქსირდა,
 • 2017 წელს გაცემულ მშენებლობის ნებართვებში - კლება;
 • მიმდინარე დიდი პროექტების უმეტესობა ახალი ბულვარის მიმდებარე ტერიტორიაზეა კონცენტრირებული.
 • K-2 კოეფიციენტის მატების პრაქტიკის გაუქმება მშენებლობების ზომას შესაბამისი ფუნქციური ზონით
 • დადგენილი მაჩვენებლით ზღუდავს.
 • მოლოდინები

          მოლოდინები: 

 • 1.25 მილიონი კვ.მ. ფართობის 130 პროექტის მშენებლობა მომავალი ორი წლის განმავლობაში დასრულდება;
 • მოსალოდნელია მშენებლობების გაგრძელება ახალი ბულვარის სამხრეთით, შევსებითი მშენებლობა -
 • ძველ უბნებში, ასევე პერიფერიული მშენებლობის უფრო გააქტიურება;
 • მოსალოდნელია ძველი კორპუსების ჩანაცვლებისადმი გაზრდილი ინტერესი;
 • ახალაშენებულ კორპუსებში პატარა ბინების წილი გაიზრდება;

          

          გარე მოთხოვნა 
          მოკლე მიმოხილვა

 • საერთაშორისო ტურიზმი ბათუმის უძრავი ქონების ბაზრის ძირითადი მამოძრავებელია;
 • ტურისტები ქმნიან მოთხოვნას ქირის ბაზარზე;
 • უცხოელი მყიდველები იმავე ქვეყნებიდან არიან, საიდანაც უცხოელი სტუმრები;
 • იჯარისგან მიღებული მაღალი პროცენტული შემოსავლიანობის შედეგად, უცხოელები ბინებს საინვესტიციო
 • მიზნებისთვის ყიდულობენ;
 • იჯარისგან მიღებული მაღალი პროცენტული შემოსავლიანობის შედეგად, ბინა საინტერესო აქტივად რჩება;

         მოლოდინები

 • რუსეთის ტურისტული აკრძალვების ეფექტი შესამჩნევია, თუმცა მართვადია;
 • ბათუმში ტურიზმი 2019 წელს მცირედ გაიზრდება;
 • გრძელვადიან პერსპექტივაში მოსალოდნელია ტურიზმის ზრდის სწრაფი ტემპი;
 • მოსალოდნელია საშუალო ტურისტის დარჩენის ხანგრძლივობის ზრდა;
 • მოსალოდნელია საშუალო ტურისტის განთავსების ხარჯის ზრდა;
 • გაგრძელდება განთავსების საშუალებებში ინვესტირება;
 • ტურიზმის ზრდასთან ერთად გაიზრდება უცხოელი მყიდველების ინტერესი;

  Information provided by - www.tbccapital.ge 

 

Attached Files: